הוד הכרמל מרכז חינוך - microsoft txt
{
  "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root",
  "Domain": "hodhacarmel.co.il",
  "Id": "2c885835-bcb5-44ef-87cb-75442d41d148"
}
 

הוד הכרמל - מעון וקיטנה לילדים, עמותת הוד הכרמל, מרכז חינוך יום לילדים, ער 580535540
כתובת: דניה 25 חיפה  |  נייד: 
054-6348152  |  משרד: 04-8253901